دستاوردها و افتخارات

  • قرارگیری خانم دکتر افسانه واعظی در فهرست پژوهشگران ۱% پر استناد برتر نظام رتبه‌بندی جهانی ESI در July 2021.
  • انتخاب آقای دکتر داوود احمدوند به‌عنوان پژوهشگر برتر در جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1398 و 1399.
  • انتخاب آقای دکتر داوود احمدوند به‌عنوان سرآمدان علمی کشور در سال 1398 و 1399.
  • انتخاب سرکار خانم دکتر مژگان عشاقی به‌عنوان استاد برتر آموزشی جشنواره استاد دکتر وثوق سال 1397.
  • انتخاب سرکار خانم بهناز قره گزلو به‌عنوان استاد برتر آموزشی جشنواره استاد دکتر وثوق سال 1394.
  • انتخاب کتاب "بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی" ترجمه‌ی خانم دکتر رؤیا شریفی به‌عنوان کتاب برتر در گروه علوم پزشکی و دامپزشکی در سال 1388.
  • انتخاب خانم دکتر رؤیا شریفی جهت دریافت جایزه رازی به‌عنوان محقق جوان در دهمین کنگره سراسری بیوشیمی و سومین کنگره بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی در سال 1388.