دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران یکی از معتبرترین دانشگاههای دولتی ایران است. دانشکده پیراپزشکی دارای شش گروه آموزشی است و خدمات آموزشی و پژوهشی را به دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ارائه می دهد.

رسالت دانشکده

رسالت دانشکده ارتقا مداوم کیفیت در خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، با نگرشی مبتکرانه در تولید علم و دانش و آموزش نیروهای متخصص و محقق در محور های خون شناسی و بانک خون، بیوتکنولوژی پزشکی، علوم پرتوی، علوم آزمایشگاهی، هوشبری، اطاق عمل می باشد. فراهم آوردن فضایی مطلوب جهت ارتقا و شکوفایی اعضای هیئت علمی و کارکنان گروه ها رسالت دیگر این دانشکده می باشد.

 دورنمای دانشکده

ما عزم آن داریم که رتبه دانشکده پیراپزشکی را به عنوان موفق ترین و معتبرترین دانشکده پیراپزشکی در زمینه تربیت نیروهای متعهد و متخصص در کشور حفظ نموده و در تولید علوم و ارائه آموزشهای تخصصی، کاربردی ، حرفه ای و مهارتی، کیفیت، خلاقیت و مسئولیت را اصل قرار داده و ارتقاء بیش از پیش دانشکده را شاهد باشیم.

 ارزشهای دانشکده

دانشکده پیراپزشکی در راستای تحقق رسالت خویش خود را متعهد به حفظ ارزشهای ذیل می داند:

۱- دانش محوری

۲- نو آوری در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

۳- حفظ موازین و ارزشهای اخلاقی و اسلامی

۴- حفاظت از کرامت انسانی

۵- رعایت نظم و انضباط در عرصه خدمات آموزشی و پژوهشی

۶- عدالت محوری در برخورد با دانشجویان و ارائه خدمات

۷- هماهنگی و انسجام در انجام وظائف

۸- استمرار در بهبود کیفیت آموزش و پژوهش

 خدمات آموزشی

دانشکده پیراپزشکی دوره های آموزشی را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می دهد. دوره کارشناسی ۴ سال، دوره کارشناسی ارشد ۲ سال و دوره دکتری ۴ سال به طول می انجامد.

گروه های آموزشی

۱.  هماتولوژی و انتقال خون

۲. بیوتکنولوژی پزشکی

۳. علوم پرتوی

۴. علوم آزمایشگاهی

5. هوشبری

6. تکنولوژی اطاق عمل

 

آزمایشگاههای دانشکده پیراپزشکی :

آزمایشگاههای تحقیقاتی بیوتکنولوژی پزشکی، هماتولوژی و انتقال خون، میکروب شناسی، سرولوژی و ایمونولوژی، رادیوبیولوژی، بیوشیمی، انگل شناسی، قارچ شناسی، بافت شناسی، شیمی، پراتیک، علوم پایه و اتاق کشت این دانشکده آماده سرویس دهی به اساتید، دانشجویان و محققین میباشد. ضمناً مرکز علوم تحقیقات سلولی و ملکولی که در محیط دانشکده پیراپزشکی می باشد، همواره آماده همکاری در پروژه های تحقیقاتی و ارائه خدمات می باشد .

 کتابخانه دانشکده

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی با 3733 جلد کتاب فارسی، 899 جلد کتاب لاتین، 191 پایان نامه فارسی و لاتین در خدمت اساتید و دانشجویان می باشد.