تاریخچه گروه:

دانشگاه علوم پزشکی ایران (مرکز پزشکی ایران سابق)، برای اولین‌بار در سال 1356 اقدام به پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی نمود. پس از انقلاب فرهنگی به تربیت دانشجویان در مقطع کاردانی و نیز دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی (تا 1373) اهتمام ورزید و سپس در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روزانه و شبانه دانشجو مورد پذیرش قرار گرفت. پذیرش اولین دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی از سال 1387 آغاز و تا کنون ادامه دارد.

پس از اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروب‌شناسی مواد غذایی در سال 1396، گروه علوم آزمایشگاهی از سال 1397 تاکنون در این رشته پذیرش دانشجو داشته است. ضمناً گروه در رشته تحصیلات تکمیلی علوم آزمایشگاهی از سال 1397 تاکنون به تربیت دانشجو در این رشته نیز پرداخته است.

در حال حاضر دانشجویان این رشته، در مقاطع کارشناسی پیوسته روزانه علوم آزمایشگاهی، دکتری تکمیلی علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی مواد غذایی به تحصیل اشتغال دارند.

دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی در طی دوران تحصیل خود در آزمایشگاههای پایه و تخصصی مجهز و مجزای گروه و دانشکده آموزش می‌بینند که شامل موارد ذیل می‌باشد:

 

 

  • آزمایشگاه شیمی آنالیز
  • آزمایشگاه انگل‌شناسی
  • آزمایشگاه ایمونولوژی و سرولوژی
  • آزمایشگاه بیوشیمی
  • آزمایشگاه قارچ‌شناسی
  • آزمایشگاه میکروب‌شناسی
  • آزمایشگاه هماتولوژی
  • آزمایشگاه بافت‌شناسی و فیزیولوژی
  • آزمایشگاه بیوتکنولوژی

 

 

 

مقاطع تحصیلی: