تاریخچه گروه هماتولوژی
 
تأسیس گروه: سال ۱۳۸۴
مدیر گروه: دکتر مجید صفا
تعداد اعضای هیئت علمی گروه: ۵ عضو (۲ نفر استاد، ۲ نفر دانشیار، ۱ نفر استادیار)
تعداد کارشناسان گروه: ۵ عضو (دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دکترای عمومی داروسازی، دکتری تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون، کارشناس علوم آزمایشگاهی)


در سال ۱۳۸۴ به همت جناب آقای دکتر احمد کاظمی به عنوان دبیر بورد این رشته و دکتر فرهاد ذاکر به عنوان عضو بورد، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد و به صورت همکاری مشترک با سازمان انتقال خون ایران اولین دوره دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.
گروه هماتولوژی برای تدریس دروس نظری و عملی هماتولوژی و انتقال خون دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل و هوشبری، دانشجویان مقطع .Ph.D بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی، مقطع .Ph.D علوم سلولی و کاربردی و پزشکی مولکولی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی نیز همکاری دارد.
تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل:
31 نفر کارشناسی ارشد و 8 نفر دکترای تخصصی (Ph.D.)

اهداف و رسالت گروه:
کارشناسی ارشد هماتولوژی آزمایشگاهی
هدف از اجرای برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون تربیت نیروی انسانی متبحر و ورزیده می باشد که در بخش خون شناسی و بانک خون آزمایشگاهی مراکز بهداشتی و درمانی کشور توانایی انجام آزمایشات معمولی و تخصصی را داشته باشند و همچنین قادر به کمک به انجام و گزارش نتایج پروژه های تحقیقاتی باشند.
 دکتری تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
دوره دکترای تخصصی (.Ph.D) رشته هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون برنامه ایست که در آن دانشجویان با حیطه های عملی هماتولوژی در بعد آموزشی و پژوهشی آشنا می گردند. دانشجویانی که این دوره را با موفقیت به پایان برسانند می توانند در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به عنوان مدرس و محقق به کار گرفته شوند و در آزمایشگاههای هماتولوژی مراکز درمانی و بهداشتی دولتی و بخش خصوصی به عنوان مسئول فنی مطابق قوانین جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت نمایند.