برنامه استراتژیک دو ساله گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی

رسالت :

ارائه خدمات آموزشی به فراگیران منطبق با استانداردهای جهانی در حیطه های آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی بر اساس معیارهای
 ارزشی ایران اسلامی

ارزشها:

 • دین محوری و اخلاق مداری
 • حفظ کرامت انسانی و مشتری مداری
 • مسئولیت پذیری
 • خدمات جامع فراگیر
 • عدالت و انصاف

دورنما:

قرار گرفتن در رتبه یکی از سه دانشگاه برتر کشور در رشته تکنولوژی اتاق عمل تا سال1402

محورهای استراتژیک:

توسعه زیرساخت‏ های آموزشی در راستای حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم

توسعه زیرساخت ‏های آموزش مجازی در آموزش علوم پزشکی

اعتلای اخلاق حرفه‏ ای با هدف نهادینه ‏سازی ارزش‏ های حرفه‏ ای

توسعه ‏ی همکاری‏ه ای بین ‏المللی در حوزه آموزش

سرآمدی و مرجعیت علمی در بین گروه‏های آموزشی کشور

 اهداف استراتژیک:

 1. -    جذب نیروهای تخصصی کارشناسی ارشد اتاق عمل بعنوان عضو هیئت علمی ویا دکترا پرستاری با پایه کارشناسی اتاق عمل باسابقه حداقل دو سال کار در اتاق عمل
 2. -    هدفمند کردن پژوهش های دانشجویی مبتنی بر نیاز جامعه
 3. -    برگزاری سومین همایش علمی کشوری دانشجویان اتاق عمل
 4. -    پیگیری راه اندازی رشته دکترا دستیار اول جراح تا سال 1402
 5. -    تشکیل کمیته علمی دانشجویان  رشته اتاق عمل
 6. -    بکارگیری و طراحی روشهای نوین آموزشی و کاربردی با استفاده از استراتژیهای دانشجو محور خصوصا روشهای مبتنی بر حل مشکل، خودآموزی و ایجاد تفکر انتقادی
 7. -    تلاش در جهت ارتقاء علمی دانشجویان بر اساس نیازسنجی از محیط های بالینی
 8. -    مناسب سازی و کامل نمودن تجهیزات فضای Skill Lab برای کسب مهارت های لازم در برخورد با محیط بالین
 9. -    ارتقاء استانداردهای آموزشی و پژوهشی در گروه اتاق عمل
 10. -تلاش در جهت تخصص گرایی در حیطه اتاق عمل از طریق کمیته راهبردی در وزارت بهداشت
 11. تربیت نیروی توانمند در بکارگیری تکنولوژی های جدید جراحی ( لاپارسکوپی...)
 12. ایجاد تعامل بیشتر با بیمارستانها با هدف رفع نیازهای آموزشی پرسنل بر اساس نیازسنجی از پرسنل درمان
 13. همکاری با واحد آموزش مداوم وزارت بهداشت و درمان در جهت توانمندسازی پرسنل شاغل اتاق عمل
 14. تربیت نیروهای توانمند در آموزش Self Learning جهت بروز رسانی اطلاعات و آموخته ها
 15. تربیبت نیروی توانمند در پژوهش به منظور حل مشکلات اتاق عمل
 16. تربیت نیروی توانمند جهت بکارگیری در سطوح مدیریتی اتاق عمل
 17. جذب دانشجویان علاقمند به تحصیل در رشته اتاق عمل از کشورهای حوزه خلیج فارس
 18. ارتباط با مراکز و سازمان های صنعتی فراهم کننده تجهیزات اتاق عمل و جراحی
 19. پیگیری وضعیت ساختار اداری دانشجویان فارغ ا لتحصیل از طریق کمیته راهبردی
 20. ایجاد تسهیلات مناسب در محیط بالینی برای دانشجویان در طول دوره کارآموزی و کارورزی
 21. -تلاش برای ایجاد موقعیت های جدید شغلی برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد از طریق کمیته راهبردی
 22. رایزنی  وارتباط با دانشگاههای حوزه خلیج فارس وهمسایگان (عراق .سو.ریه وافغانستان .......)جهت راه اندازی رشته تکنولوژی جراحی مراکز دانشگاهی کشورهای حوزه خلیج فارس از طریق واحد بین الملل دانشگاه  از سال 1398 تاکنون