آدرس:

بزرگراه شهید همت، بین تقاطع شیخ فضل‌الله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پیراپزشکی، طبقه 2، گروه علوم آزمایشگاهی.

 

Affiliation گروه در مقالات:

  • در مقالات فارسی:

دانشکده پیراپزشکی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

 

  • در مقالات انگلیسی:

Department of Medical Laboratory Sciences, Faculty of Allied Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

 

 

 

پست الکترونیک:

mlfam@iums.ac.ir

تماس با گروه:

۰۲۱-۸۶۷۰۴۶۰۲