گروه هماتولوژی و انتقال خون

گروه هماتولوژی و انتقال خون

مدیر گروه:

دکتر مجید صفا
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: safa.m@iums.ac.ir
تلفن: ۸۶۷۰۴۵۲۴
        ۸۶۷۰۴۶۱۱

تاریخچه گروه:

تأسیس گروه : سال ۱۳۸۴
مدیر گروه : دکتر مجید صفا
تعداد اعضای هیئت علمی گروه: ۴ عضو (۱ نفر استاد، ۳ نفر دانشیار)
تعداد کارشناسان گروه: ۳ عضو، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دکترای عمومی داروسازی، کارشناس علوم آزمایشگاهی


گروه هماتولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۴ به صورت همکاری مشترک با سازمان انتقال خون ایران اقدام به پذیرش اولین دوره دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کرد.
به همت دکتر احمد کاظمی به عنوان دبیر بورد این رشته و دکتر فرهاد ذاکر به عنوان عضو بورد، راه اندازی دوره دکترا و کارشناسی ارشد این رشته در دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۸۴ انجام شد و دکتر احمد کاظمی در سال ۱۳۹۵ به مقام بازنشستگی نائل شد.
گروه هماتولوژی برای تدریس دروس نظری و عملی هماتولوژی و انتقال خون دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل و هوشبری؛ دانشجویان مقطع PhD بیوشیمی بالینی و انگل شناسی دانشکده پزشکی؛ و دانشجویان مقطع PhD علوم سلولی و کاربردی، و پزشکی مولکولی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی نیز همکاری دارد.
پذیرش دانشجو:
گروه هماتولوژی و بانک خون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای از سال ۱۳۸۴ دانشجو می پذیرد.

 

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی گروه کلیک کنید.