گروه علوم آزمایشگاهی

تست

گروه علوم آزمایشگاهی

مدیر گروه:

سرکار خانم دکتر مژگان عشاقی
دکتری تخصصی باکتری‌شناسی پزشکی

شماره تماس: 86704531

 

تاریخچه:

 دانشگاه علوم پزشکی ایران (مرکز پزشکی ایران سابق)، برای اولین‌بار در سال ۱۳۵۶ اقدام به پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی نمود. پس از انقلاب فرهنگی به تربیت دانشجویان در مقطع کاردانی و نیز دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی (تا ۱۳۷۳) اهتمام ورزید و سپس در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روزانه و شبانه دانشجو مورد پذیرش قرار گرفت. پذیرش اولین دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی از سال ۱۳۸۷ آغاز و تا کنون ادامه دارد.
پس از اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروب‌شناسی مواد غذایی در سال ۱۳۹۶، گروه علوم آزمایشگاهی از سال ۱۳۹۷ تاکنون در این رشته پذیرش دانشجو داشته استضمناً گروه در رشته تحصیلات تکمیلی علوم آزمایشگاهی از سال ۱۳۹۷ تاکنون به تربیت دانشجو در این رشته نیز پرداخته است.
در حال حاضر دانشجویان این رشته، در مقاطع کارشناسی پیوسته روزانه علوم آزمایشگاهی، دکتری تکمیلی علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی مواد غذایی به تحصیل اشتغال دارند.

 
مقاطع تحصیلی:

  • کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی
  • دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
  • کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی مواد غذایی

 

تماس با گروه:

۰۲۱-۸۶۷۰۴۶۰۲