گروه بیوتکنولوژی پزشکی

گروه بیوتکنولوژی پزشکی

مدیر گروه: 

دکتر ارشد حسینی

تاریخچه گروه:

تاسیس گروه : سال 1385
مدیر گروه: جناب آقای دکتر ارشد حسینی
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد  و دکتری بیوتکنولوژی پزشکی
تعداد دانشجویان گروه: بطور متوسط 10-8 نفر در سال   
تربیت 58 دانشجوی ایرانی و International در مقطع کارشناسی ارشد ، 14 دانشجوی در مقطع دکتری

فعالیت های خارج از گروه:
 عضویت در بردها: بردهای بیوتکنولوژی، مهندسی بافت و پروتئومیکس، پزشکی مولکولی.
 عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی کشور: آقایان دکتر فرج اللهی و دکتر صمدی.
 عضویت در شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه و خارج دانشگاه: آقایان دکتر فرج اللهی، دکتر صمدی.
 همکاری با گروههای آموزشی فیزیولوژی، هماتولوژی، پزشکی مولکولی، علوم آزمایشگاهی، میکروب شناسی، مهندسی بافت، بیولوژی تولید مثل، قارچ شناسی، انگل شناسی، نانو بیوتکنولوژی و ایمونولوژی در قالب  آموزش، تدریس و پذیرش راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی گروه کلیک کنید.