مفتخرم و شکرگزار از خداوند منان از اینکه توفیق خدمت در زادگاه آموزشی خود را به اینجانب اعطاء فرمود، تا فرصتی باشد انشاءالله تا به یاری تمامی همکاران معزز در پیشبرد اهداف دانشکده و ترسیم مجدد هویّت والای آن که چون نگینی بر تارک دانشگاه می­درخشید، دوباره احیاء گردد و طالبان علم چون گذشته افتخارشان حضور در چنین جایگاه علمی باشد.