دکتر مجید صفا(CV)
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: safa.miums.ac.ir
تلفن: ۸۶۷۰۴۵۲۴
        ۸۶۷۰۴۶۱۱

اعضای گروه

  نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 رشته تحصیلی

شماره تماس

awt image

دکتر مجید صفا
مدیرگروه

CV
Course & Lesson Plan

استاد هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون ۸۶۷۰۴۶۶۷

دکتر فرهاد ذاکر

CV

Course & Lesson Plan

استاد هماتولوژی  ۸۶۷۰۴۵۱۶

 

دکتر محمدرضا رضوانی

دانشیار

هماتولوژی 

۸۶۷۰۴۵۸۷

awt image

دکتر مینو شهیدی

CV

Lesson Plan

دانشیار

ایمونولوژی پزشکی(ایمونوهماتولوژی)

۸۶۷۰۴۷۰۷

تأسیس گروه : سال ۱۳۸۴
مدیر گروه : دکتر مجید صفا
تعداد اعضای هیئت علمی گروه: ۴ عضو (۱ نفر استاد، ۳ نفر دانشیار)
تعداد کارشناسان گروه: ۳ عضو، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دکترای عمومی داروسازی، کارشناس علوم آزمایشگاهی


گروه هماتولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۴ به صورت همکاری مشترک با سازمان انتقال خون ایران اقدام به پذیرش اولین دوره دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کرد.
به همت دکتر احمد کاظمی به عنوان دبیر بورد این رشته و دکتر فرهاد ذاکر به عنوان عضو بورد، راه اندازی دوره دکترا و کارشناسی ارشد این رشته در دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۸۴ انجام شد و دکتر احمد کاظمی در سال ۱۳۹۵ به مقام بازنشستگی نائل شد.
گروه هماتولوژی برای تدریس دروس نظری و عملی هماتولوژی و انتقال خون دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل و هوشبری؛ دانشجویان مقطع PhD بیوشیمی بالینی و انگل شناسی دانشکده پزشکی؛ و دانشجویان مقطع PhD علوم سلولی و کاربردی، و پزشکی مولکولی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی نیز همکاری دارد.
پذیرش دانشجو:
گروه هماتولوژی و بانک خون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای از سال ۱۳۸۴ دانشجو می پذیرد.
تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل : ۲۲ نفر کارشناسی ارشد و ۱۴ نفر دکترای تخصصی (PhD)

اهداف و رسالت گروه :
کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون
هدف از اجرای برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون تربیت نیروی انسانی متبحر و ورزیده می باشد که در بخش خون شناسی و بانک خون آزمایشگاهی مراکز بهداشتی و درمانی کشور توانایی انجام آزمایشات معمولی و تخصصی را داشته باشند و همچنین قادر به کمک به انجام و گزارش نتایج پروژه های تحقیقاتی باشند.
 دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون
دوره دکترای تخصصی (PhD) رشته هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون برنامه ایست که در آن دانشجویان با حیطه های عملی هماتولوژی در بعد آموزشی و پژوهشی آشنا می گردند. دانشجویانی که این دوره را با موفقیت به پایان برسانند می توانند در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به عنوان مدرس و محقق به کار گرفته شوند و در آزمایشگاههای هماتولوژی مراکز درمانی و بهداشتی دولتی و بخش خصوصی به عنوان مسئول فنی مطابق قوانین جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت نمایند.