دکتر علی نشاسته ریز

CV

مرتبه علمی :  استاد

رشته تحصیلی : فیزیک پزشکی

گروه آموزشی : علوم پرتوی

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۷۱۱

                                                                                                  

مسئول دفتر ریاست دانشکده:
خانم پروین نظری
شماره تماس: ۸۶۷۰۴۷۱۱ - ۸۸۶۲۲۷۵۵
داخلی: ۴۷۱۱
 
شرح وظایف:
 
  1. -      تنظیم برنامه ملاقات داخلی و خارجی
  2. -      ابلاغ دستور مافوق به اشخاص و موسسات دی ربط و ادارات تابعه
  3. -      گزارش مطالب مهم روزانه
  4. -      انجام امور محوله از سوی مافوق
  5. -      جمع آوری اطلاعات و آمار در زمینه مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی دولتی و خصوصی در ارتباط با وزارت خانه با موسه متبوع و تهیه گزارش لازم
  6. -      تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن های داخلی