مدیر گروه هماتولوژی
 

دکتر مجید صفا

مرتبه علمی:

 

استاد

 

مدرک تحصیلی:

 

Ph.D. هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

پست الکترونیک:

 

safa.m@iums.ac.ir

 

 

مسئول دفتر گروه

خانم نسرین اسدی

شماره تماس:

 

86704524 - 88622576

 

پست الکترونیک گروه:

 

Hemfam@iums.ac.ir