مدیر گروه اتاق عمل

 | 
سرکار خانم صدیقه حنانی

سرکار خانم صدیقه حنانی کارشناس ارشد آموزش پرستاری که از سال 1369 در گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به فعالیت بوده و در سال 1371 به عنوان "مدیر گروه اتاق عمل" وظیفه تربیت دانشجویان اتاق عمل را از مقطع کاردانی تا کارشناسی ارشد به عهده داشته و در طول سال های خدمت خود،تلاش مستمر جهت ارتقای سطح کمی و کیفی رشته تکنولوژی جراحی(اتاق عمل) را داشته اند.
ایشان امروزه به عنوان یکی از اعضای برد اتاق عمل تلاش خود را جهت ارتقای هر چه بیشتر دانشجویان این رشته و رسیدن به جایگاه برتر علمی و پژوهشی و آموزشی در سطح کشور و بین المللی دنبال می نمایند.
 

  • رسالت آموزشی و اهداف مدیر گروه اتاق عمل:

تعلیم و تربیت دانش آموختگان  متخصص، متعهد و متفکر  و نیز آموزش و  گسترش سطح  دانش، قابلیتهای مهارتی، و نگرش آنان در زمینه شناخت و مدیریت قبل وحین وبعد جراحی وحیطه آموزشی، مراقبتی درمانی، توانبخشی و حمایتی. همچنین پرورش مهارتهای حرفه ای مانند ارتباط، تصمیم گیری، مشاوره، مدیریت و رهبری و توسعه تفکر و وجدان انتقادی