شرح وظایف معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 
معاونت آموزشی وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی ، نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقای کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها و همچنین امور مربوط به اعضای هیأت علمی را بر عهده دارد.
 

 • وظایف این معاونت به شرح ذیل می باشد:
 • برنامه ریزی وتدوین برنامه بلند مدت و عملیاتی حوزه معاونت آموزشی
 •  برنامه ریزی امور آموزشی مطابق با اولویتهای دانشکده با همکاری واحدهای ذیربط و گروه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای واحدهای تابعه و اجرای برنامه ها و ارزیابی آنها و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه
 •  برنامه ریزی ایجاد و ارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به  منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری در امور آموزشی و مبادلات علمی و بین المللی
 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور برابر ضوابط مصوب
 • برنامه ریزی برای ارتقای مهارت های علمی- تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه
 • برنامه‌ریزی برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان جهت استفاده از آئین‌نامه‌های مربوط
 • ابلاغ کلیه مصوبات و آئین نامه های ابلاغی از سوی معاونت آموزشی دانشگاه ورئیس دانشکده  به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت برد حسن اجرای آن
 • تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب
 • انجام امور مربوط به ارتقاء و ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی
 • ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشکده در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی درحوزه معاونت به رئیس دانشکده
 • همکاری با سایر معاونت ها ی دانشکده جهت حسن اجرای برنامه های دانشکده
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست ها، مقررات و فرآیندهای آموزشی دانشکده منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوطه  با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی
 • پایش و ارزیابی عملکرد آموزش دانشجویان و اعضای هیأت علمی
 • اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی دانشجویان و اعضای هیات علمی
 • ارزیابی و بازنگری محتوای سر فصل ها به منظور به روزرسانی، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت متبوع بر حسب دوره
 • ظرفیت سنجی در خصوص پذیرش تعداد دانشجویان جدید
 • هماهنگی برای انجام امور مربوط به تشکیل کلاسها ،ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه، برگزاری امتحانات ،اشتغال به تحصیل ، مهمانی، ترک تحصیل و تمدید سنوات دانشجویان ،دریافت و ثبت نمرات و ....
 • هماهنگی به منظور برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکترا
 • ارجاع دادن مصوبات شورای آموزشی دانشکده به شورای اموزشی دانشگاه 
 • اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
 • انجام مکاتبات لازم در مورد استادان، دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشکده با سایر مؤسسات مطابق با ضوابط دانشگاه
 • ایجاد و ارتباط با سایر دانشکده‌های دانشگاه و دانشکده‌های سایر دانشگاه‌ها جهت همکاری‌های آموزشی
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشکده
 • اخذ مجوز رشته‌های تحصیلی جدید
 • ایجاد و اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی
 • پیشنهاد بودجه سالانه آموزشی مطابق با اولویت‌های دانشکده
 • برنامه‌ریزی جهت تأمین امکانات و تجهیزات آموزشی
 • نظارت بر نحوه اداره آزمایشگاه‌های آموزشی و پیشنهاد تشکیل آزمایشگاه‌های جدید بر حسب نیاز
 • تعیین وظایف هیئت علمی و هماهنگ‌سازی زمان تدریس، تحقیق و خدمات
 • پیشنهاد، نظارت و اجرای مراحل جذب اعضای هیئت علمی منطبق بر سیاست‌های دانشگاه
 • دعوت از استادان خارج از دانشگاه و دانشکده جهت تدریس در صورت لزوم
 • اتخاذ تصمیم در مورد طرح تمام‌ وقتی اعضای هیئت علمی
 • نظارت بر ارزشیابی اعضای هیئت علمی
 • هدایت، نظارت و تصویب عناوین پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق