دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی:

در اجرای بند ۴-4 آیین نامه دوره تکمیلی تخصصی علوم‌آزمایشگاهی (آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوبه سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی) موضوع نامه شماره 270/512 مورخ 26/2/1400 دبیر محترم شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی علوم‌آزمایشگاهی به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت دانش‌آموختگان دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) رشته‌های مختلف علوم‌آزمایشگاهی در نظر گرفته شده است تا فراگیران بتوانند دانش، بینش و مهارت های علمی و در نهایت توانایی لازم و کافی را جهت انجام فعالیتهای آزمایشگاهی و تشخیصی مناسب، بر روی انواع نمونه های آزمایشگاهی غیر بافتی کسب نمایند.

 

عنوان رشته به فارسی و انگلیسی:

دوره تکمیلی تخصصی علوم‌آزمایشگاهی

Laboratory Medicine (Short term Course)

تعریف رشته:

دانش‌آموختگان این دوره افرادی هستند که در یکی از رشته‌های علوم‌آزمایشگاهی پزشکی (ایمنی‌شناسی پزشکی، انگل‌شناسی پزشکی، باکتری‌شناسی (میکروب‌شناسی) پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، قارچ‌شناسی پزشکی، ویروس‌شناسی پزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون دارای دکتری تخصصی (.Ph.D) و یا تخصص هستند و پس از گذراندن این دوره از مهارت و توانمندی‌های خود جهت خدمات مختلف آموزشی، پژوهشی، پیشگیری، تشخیصی، مشاوره‌ای و مدیریتی برای ارتقاء سطح سلامت جامعه استفاده خواهند نمود.

 

شرایط و نحوه پذیرش در دوره:

کلیه افرادی که در یکی از رشته‌های علوم‌آزمایشگاهی پزشکی (ایمنی‌شناسی پزشکی، انگل‌شناسی پزشکی، باکتری‌شناسی (میکروب‌شناسی) پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، قارچ‌شناسی پزشکی، ویروس‌شناسی پزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون دارای دکتری تخصصی (.Ph.D) و یا تخصص هستند، مجاز به شرکت در آزمون ورودی این دوره تکمیلی می‌باشند. پذیرش دانشجو از طریق آزمون ورودی و در دو مرحله کتبی و مصاحبه توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی صورت می‌پذیرد. شیوه نامه اجرایی آزمون مصوب شورای سنجش و پذیرش دانشجوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و پذیرفته‌شدگان توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت طی دوره تکمیلی علوم‌آزمایشگاهی به دانشگاه معرفی تا طبق ضوابط، برنامه آموزشی دوره را طی نمایند.

 

مشخصات دوره:

طول دوره و ساختار آن:

  • طول دوره بین ۲۴ تا ۳۰ ماه می‌باشد.
  • دانش‌آموختگان دارای مدرک دکتری تخصصی (.Ph.D) یکی از رشته‌های علوم‌آزمایشگاهی پزشکی با پایه غیر دکتری عمومی پزشکی، ملزم به گذراندن ۲۳ واحد از دروس منتخب علوم‌آزمایشگاهی، ۱۴ واحد ان دروس منتخب فیزیوپاتولوژی و ۱۲ ماه کارورزی بیمارستانی می‌باشند.
  • دانش‌آموختگان دارای مدرک دکتری تخصصی (.Ph.D) یکی از رشته‌های علوم‌آزمایشگاهی پزشکی با پایه دکتری عمومی پزشکی، ملزم به گذراندن ۲۳ واحد از دروس منتخب علوم‌آزمایشگاهی و ۱۸ ماه کارورزی بیمارستانی می‌باشند و از گذراندن ۱۴ واحد دروس منتخب فیزیوپاتولوژی معاف هستند.

 

جدول دروس برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی علوم‌آزمایشگاهی

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

1

بیوشیمی بالینی

4

3

1

51

34

85

2

خون‌شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

4

3

1

51

34

85

3

ایمنی‌شناسی پزشکی

3

2

1

34

34

68

4

باکتری‌شناسی پزشکی

3

2

1

34

34

68

5

ویروس‌شناسی پزشکی

1

5/0

5/0

17

9

26

6

انگل‌شناسی پزشکی

3

2

1

34

34

68

7

قارچ‌شناسی پزشکی

1

5/0

5/0

17

9

26

8

اصول مدیریت در آزمایشگاه تشخیص طبی

2

2

-

34

-

34

9

پزشکی آزمایشگاهی مبتنی بر شواهد

(Evidence Based Laboratory Medicine)

2

2

-

34

-

34

10

فیزیوپاتولوژی دستگاه گوارش

2

2

-

34

-

34

11

فیزیوپاتولوژی دستگاه قلب و عروق

2

2

-

34

-

34

12

فیزیوپاتولوژی دستگاه غدد درون ریز و متابولیسم

2

2

-

34

-

34

13

فیزیوپاتولوژی بیماری‌های خون

2

2

-

34

-

34

14

فیزیوپاتولوژی بیماری‌های تنفس

2

2

-

34

-

34

15

فیزیوپاتولوژی بیماری‌های کلیه

2

2

-

34

-

34

16

فیزیوپاتولوژی بیماری‌های روماتیسمی

2

2

-

34

-

34

جمع

 

37

31

6

 

 

 

17

کارورزی در آزمایشگاه بالینی (بیمارستانی)

12 تا 18 ماه

-

12 تا 18 ماه

 

 

 

 

* محل برگزاری کلاس‌های نظری و عملی در گروه‌های آموزشی مربوطه می‌باشد. در دانشگاه‌هایی که گروه قارچ‌شناسی و ویروس‌شناسی مستقل وجود نداشته باشد این دروس به ترتیب توسط گروه‌های انگل شناسی و میکروب‌شناسی و توسط متخصصین رشته ارائه می‌گردد.

* دروس فیزیوپاتولوژی ویژه فراگیران با پایه غیر پزشکی می‌باشد. سرفصل این دروس مطابق برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی می‌باشد.

* فراگیران با پایه غیر پزشکی به مدت ۱۲ ماه و افراد با پایه پزشکی عمومی، ۱۸ ماه دوره کارورزی را طی می‌کنند.

 

مشخصات دوره کارورزی در آزمایشگاه بالینی بیمارستانی برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی علوم‌آزمایشگاهی

کد درس

نام درس

مدت به ماه

17

بیوشیمی و هورمون

2----------3

17

خون‌شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

3----------5

17

باکتری و انگل و قارچ و ادرار

4----------6

17

ایمونولوژی و سرولوژی

3----------4

جمع

 

12----------18

 

* فراگیران بخش‌های پذیرش، خونگیری و جواب‌دهی را قبلا در زمان گذراندن دروس اختصاصی علوم‌آزمایشگاهی فرا گرفته‌اند.

* فراگیران با پایه غیر پزشکی به مدت ۱۲ ماه و افراد با پایه پزشکی عمومی، ۱۸ ماه دوره کارورزی را طی می‌کنند.

* محتوای آموزشی دوره کارورزی در آزمایشگاه بالینی (بیمارستانی) مشابه دوره کلینیکال پاتولوژی بوده و گروه آسیب‌شناسی نیز مسئول آموزش دوره کارورزی می‌باشند.

 

دانلود کاریکولوم آموزشی دوره تکمیلی تخصصی علوم‌آزمایشگاهی