برنامه های آتی گروه علوم پرتوی
 

 1. گسترش مرکز تحقیقات علوم سلولی – پرتوی در گروه علوم پرتوی که مراحل انجام شده شامل موارد ذیل است :
  • تعیین محل و دستگاه های لازم جهت ایجاد مرکز
  • ارائه اساسنامه و کمیته علمی مرکز
  • طرح درشورای پژوهشی دانشگاه
  • طرح در شورای دانشگاه

که موارد فوق طی شده و موافقت دانشگاه با ایجاد مرکز فوق به وزارت متبوع اعلام گردید .

 1. جذب دانشجویان مقطع Ph.D پژوهشی ( امکانات و ارتباطات لازم از  جمله ایجاد هماهنگی با دیگر مراکز تحقیقاتی دانشگاه انجام شده است)؛
 2. توسعه امکانات و تجهیزات  اتاق کشت و دیگر آزمایشگاه های گروه جهت ایجاد تنوع در طرح های تحقیقاتی؛
 3. تبدیل گروه به قطب مطالعات در زمینه ی علوم پرتوی با توجه به گذشته پژوهشی و علمی گروه در سال های گذشته و تمرکز بر روی تحقیقات در زمینه درمان تومورهای مغزی با روش رادیوتراپی هدفمند؛
 4. جذب اعضاء هیئت علمی جدید و سازمان دهی آنها در زمینه های مختلف تحقیقات علوم پرتوی و ایجاد لاین های مشخص پژوهشی (به نحوی که دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بدو ورود سیر پژوهشی خود را مشخص و از ترم اول نسبت به انجام آن اقدام نمایند)؛
 5. راه اندازی کارشناسی ارشد رشته Imaging (در زمان ادغام مقدمات آن چیده شد و گروه آمادگی ایجاد آن را دارد)؛
 6. برنامه ریزی و همکاری با بورد فیزیک پزشکی برای ایجاد مقطع Ph.D رشته رادیوبیولوژی؛
 7. تعریف طرح های تحقیقاتی میان رشته ای با دیگر گروه های علمی دانشکده جهت ایجاد تبادلات علمی و افزایش سرانه مقالات علمی دانشکده در مرکز تحقیقات علوم سلولی پرتوی؛
 8. تقویت آموزش عملی دانشجویان کارشناسی در داخل گروه با توجه به وجود دستگاه رادیوگرافی تحت نظر مستقیم کارشناسان ( که متاسفانه در بیمارستان های آموزشی تقریبا غیرممکن است، لازم به ذکر است این آموزش برای دانشجویان دوره قبلی انجام شده و تاثیر بسیار مثبتی بر نحوه یادگیری آنان داشته است)؛
 9. ایجاد درآمدزایی برای گروه با توجه به استقرار دفتر فیزیک بهداشت کل دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی و تقویت بنیه مالی و ایجاد مشارکت و استفاده از دانشجویان مقاطع مختلف جهت آموزش عملی و بکارگیری آنان برای ایجاد کارآفرینی و کسب درآمد دانشجویان .