• 1401/11/04 - 11:04
  • - number of visits: 33
  • - Number of visitors: 21
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
روز جهانی آموزش

روز جهانی آموزش

10607.mp3 روز جهانی آموزش

روز جهانی آموزش

 

آموزش یک حق انسانی و یک مسئولیت عمومی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 24 ژانویه (4  بهمن) را به عنوان روز جهانی آموزش، به منظور نقش آموزش برای صلح  و توسعه اعلام کرد .

 

 بدون آموزش فراگیرو عادلانه و فرصت‌های مادام‌العمر برای همه، کشورها موفق به دستیابی به برابری جنسیتی و شکستن چرخه فقر نخواهند شد.

 

  • Newsgroup : گروه های محتوا
  • News code : 10607
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

Comments

0 There are comments for this article

comment