• 1401/10/27 - 11:11
  • - number of visits: 61
  • - Number of visitors: 39
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه هفتم EDO تشکیل شد

10311.mp3 جلسه هفتم EDO تشکیل شد

 

 

جلسه هفتم  EDOتشکیل شد.

هفتمین جلسه دفتر توسعه آموزش (EDO) با حضور مسئولین واحدهای دفتر توسعه در روز چهارشنبه مورخ 21/10/1401 در سالن اجتماعات شهید مفتح تشکیل شد.

در ابتدای جلسه از زحمات سرکار خانم جغتایی قدردانی شد. سپس سرکار خانم دکتر واعظی در خصوص عملکرد ماهانه دفتر توسعه گزارشی ارائه دادند و هریک از مسئولین واحدها هم در مورد عملکرد ماهانه واحد خود صحبت کردند.

  • Newsgroup : گروه های محتوا
  • News code : 10311
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

Comments

0 There are comments for this article

comment