.دانشکده پیرا پزشکی

در سال ۱۳۵۵ مرکز پزشکی ایران با دو رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی و تکنولوژی رادیولوژی تشکیل و از ۱۳۵۶ اقدام به پذیرش دانشجو نمود. پس از چند سال در بهمن ۱۳۶۵ با ادغام دو موسسه وابسته به بهداری به نام مرکز فنی پیراپزشکی و آموزشگاه فنی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حدود ۱۵۰ نفر دانشجو در ۵ رشته اتاق عمل، تکنولوژی پرتوشناسی، رادیوتراپی، علوم آزمایشگاهی و هوشبری شروع به کار نمود. کتابخانه دانشکده پس از ادغام مجموعه‌های مراکز فوق در سال ۱۳۶۶ شکل گرفت و تا سال‌ها فاقد سازماندهی تخصصی و رده بندی به طور کامل بود. از سال ۱۳۷۹ کار سازماندهی به شکل تخصصی و با هماهنگی کتابخانه مرکزی دانشگاه آغاز گردید.

.کتابخانه پیرا پزشکی هدف خود را تامین منابع علمی روزآمد درزمینه های آموزشی دانشکده و ارائه خدمات مناسب به اعضای هیئت علمی و دانشجویان و پرسنل دانشکده قرار داده و همواره در این راستا کوشیده است..

 کتابخانه در فضایی به وسعت 65 متر مربع در طبقه اول دانشکده پیرا پزشکی قرار دارد..رده بندی اصلی آن رده بندی پزشکی(   NLM   ) است و مراجعان می توانند از طریق  پورتال کتابخانه مرکزی به اطلاعات موجود در کتابخانه دسترسی یابند .

 

 

فعالیت ها و خدمات کتابخانه

 

-کمک به پیشبرد برنامه های آموزشی دانشکده

-تهیه ، گردآوری و سازماندهی منابع مورد نیاز گروه های آموزشی

-ایجاد تسهیلات دسترسی به منابع کتابخانه و بانک های اطلاعاتی

-امانت منابع به اعضای کتابخانه

-همکاری با کتابخانه مرکزی و واحد های تابعه برای خدمات یکپارچه امانت

-به روز رسانی اطلاعات اعضای هیئت علمی در وب سایت دانشکده و پایگاه علم سنجی

-به روز رسانی اطلاعات و اخبار در وب سایت اختصاصی دانشکده