تاریخچه گروه

 

 

گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی از سال 1354 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی رشته هوشبری در راستای اهداف و رسالتهای خود در زمینه ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه آغاز به فعالیت نموده است. با توجه به پیشرفتهای علمی و دانش مربوط به بیهوشی و افزایش نیاز جامعه به حضور افراد مجرب و متعهد در زمینه هوشبری، رشته هوشبری از مقطع کاردانی به مقطع کارشناسی ناپیوسته و سپس کارشناسی پیوسته ارتقا یافت و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی از سال 1385 آغاز و تا کنون ادامه دارد. در حال حاضر تدوین برنامه های آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد در زمینه های درد، آموزش هوشبری و غیره  در دستور کار این گروه قرار دارد.

رسالت گروه آموزشی هوشبری دانشکده پیراپزشکی عبارت است از :

  • -استمرار حرکت در زمینه ارتقا و پیشرفت رشته هوشبری
  • -پرورش نیروهای کارآمد و متعهد و حرکت در جهت برآورد نیازهای جامعه با توجه به اعتقادات، فرهنگ ویژگیها، انتظارات و -درخواستهای مددجویان و ارائه بهترین خدمات مراقبتی به آنان
  • -حرکت در جهت اعتلای دانش و آگاهی فراگیران و مددجویان همگام با پیشرفتهای نوین
  • -تولید علم و نوآوری در زمینه علوم مربوط به رشته هوشبری