برنامه استراتژیک گروه

 1. ارتقای فرایندهای آموزشی گروه در جهت به‌روزرسانی کیفیت آموزش متناسب با استاندارد‌های تعریف شده
 2. تولید محتوای آموزشی و ارتقای آموزش مجازی
 3. تهیه لاگ بوک‌های کارآموزی بر اساس سرفصل جدید
 4. برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت مهارتی در رشته‌های علوم آزمایشگاهی و میکروب‌شناسی مواد غذایی
 5. ارائه خدمت به بخش درمان (خصوصی و دولتی) با انجام تست‌های تخصصی و مشاوره علمی به آنان
 6. برگزاری کارگاه‌های کار‌آفرینی، فناوری‌های نوین و خلاقیت جهت تربیت دانشجویان کارآفرین
 7. فراهم‌سازی زمینه‌های همکاری با صنعت
 8. اجرای استاندارد‌های لازم آزمایشگاهی جهت تضمین کیفیت و ایمنی در آزمایشگاه‌های گروه
 9. تألیف کتاب در جهت بهبود مهارت‌های علمی دانشجویان
 10. به‌روز کردن سایت گروه جهت ارائه اطلاعات کافی به کاربران
 11. ایجاد بانک‌های میکرو ارگانیسمی
 12. تأسیس آزمایشگاه همکار میکروب‌شناسی مواد غذایی جهت درآمدزایی گروه
 13. ارائه خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران دانشگاه و خارج دانشگاه