مرکز مهارت های بالینی

 

 
مرکز مهارت های بالینی فرصتی را برای دانشجویان پیراپزشکی به وجود آورده تا مهارت های بالینی خود را از جمله مهارت های ارتباطی، معاینه فیزیکی و اجرای پروسیجرهای تشخیصی و درمانی را با استفاده از منابع موجود در این مرکز در یک موقعیت آموزشی شبیه سازی شده از طریق تمرین بر روی مانکن ها و تجهیزات به آنها بعنوان بخشی از یک برنامه سازمان دهی شده ارتقا دهند و تجربه لازم برای مواجهه با بیمار واقعی را کسب نمایند.
 
لیست تجهیزات آموزشی مرکز مهارت های بالینی
 • مولاژ CPR پیشرفته
 • مانکن مراقبت های پرستاری در کودکان
 • مانکن مراقبت های پرستاری در بزگسالان
 • مولاژ   اینتوباسیون
 • مولاژ اینتوباسیون مشکل
 • ست لارنگوسکوپ
 • مانکن تزریقات وریدی
 • مانکن تزریقات عضلانی
 • مانکن تزریقات داخل جلدی و زیر جلدی
 • انواع مولاژهای آناتومی بدن
 • مولاژ های آموزشی سطوح و درجات سوختگی
 • مولاژهای آموزشی آسیب های جسمانی
 • ماشین بیهوشی
 • دستگاه ساکشن
 • دستگاه الکتروشوک
 • دستگاه اسپکتوفتومتری اختصاصی گاز نایتروس اکساید (N2O)
 • جعبه کمک های اولیه
 • دستگاه اندازه گیری فشار خون
 • ترالی اورژانس
 • تخت معاینه
 • تخت اتاق عمل
 • انواع ست ها

معرفی مرکز مهارت های بالینی