• 1401/10/27 - 11:01
  • - number of visits: 43
  • - Number of visitors: 38
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

بازدید دانشجویان گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از مجتمع تولیدی- تحقیقاتی پاستور

10310.mp3 بازدید دانشجویان گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از مجتمع تولیدی- تحقیقاتی پاستور

 بازدید دانشجویان گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از مجتمع تولیدی- تحقیقاتی پاستور در تاریخ 1401/09/28

 با هماهنگی و پیگیری مدیر محترم گروه بیوتکنولوژی پزشکی جناب آقای دکتر حسینی و عضو محترم هیات علمی گروه آقای دکتر براتی  روز دوشنبه 28 آذرماه 1401 دانشجویان گروه بیوتکنولوژی پزشکی (مقطع دکتری) دانشگاه علوم پزشکی ایران، از مجتمع تولیدی- تحقیقاتی و بخش‌‌های کنترل‌ کیفیت، آنتی‌ژن، تولید نوترکیب جانوری و علوم حیوانات بازدید نمودند. در طول بازدید کارشناسان و متخصصان حوزه‌های تولید، توضیحاتی را در رابطه با فرآیند تولید محصول به دانشجویان فوق ارائه نمودند.

 

  • Newsgroup :
  • News code : 10310
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

Comments

0 There are comments for this article

comment