دانشکده پیراپزشکی- کارگاهها و جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه خانم هدی مطلق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۳ | 
 
جلسه دفاع خانم هدی مطلق دانشجوی کارشناسی ارشد  رشته خون شناسی آزمایشگاهی  و بانک خون   با  راهنمایی  جناب آقای دکتر ذاکرتحت عنوان " تشخیص پیش از تولد کمبود فاکتور 13 انعقادی با استفاده از DNA آزاد جنینی " ساعت 11 صبح دوشنبه مورخ 23 مهرماه 1397 در محل  سالن اجتماعات شهید مفتح با موفقیت برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=30.35921.71925.fa
برگشت به اصل مطلب