دانشکده پیراپزشکی- آرشیو اخبار
دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: در تاریخ 96/6/11ساعت 10، دفاع از پایان نامه آقای مجید فتحی جوزدانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری پزشکی تحت عنوان تعیین تغییرات ژنتیکی افرادمبتلا به بیماری نقص ایمنی مرکب با استفاده از روش توالی یابی اگزوم به راهنمایی جناب آقای دکتر حسینیدر سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی برگزار شد..

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=30.30030.54362.fa
برگشت به اصل مطلب