دانشکده پیراپزشکی- آرشیو اخبار
دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 
AWT IMAGE
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: دفاع از پایان نامه آقای محمد فریاب اصل دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل تحت عنوان :  بررسی ارتباط هوش هیجانی، سلامت عمومی و شادکامی در تکنولوژیست های اتاق عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 96 - 95 به راهنمایی سرکار خانم دکتر فریبا نصیری زیبا در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=30.30030.52885.fa
برگشت به اصل مطلب