دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • دسترسی سریع
  • پیوندهای مفید


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


بایگانی بخش آرشیو اخبار

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 724 | تعداد کل بازدید های مطالب: 19,893 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲ -

انقلاب اصیل ماجلوه ای از نهضت پر عظمت حضرت رسول ا… (ص ) است . امام خمینی(ره)

۲۲ بهمن بهمن در طول زندگی و برای نسلهای آینده باید سرمشق همه قرارگیرد . امام خمینی(ره)

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ -

دانشکده پیراپزشکی

روابط عمومی

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ -

دانشکده پیراپزشکی

...

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ -

تالبلابییل

لاتلا

img_yw_news
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۲ -

قابل توجه کارکنان محترم دانشکده بخشنامه جدید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی درخصوص ارتقاء رتبه های شغلی خبره و عالی

...

img_yw_news
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۲ -

بخشنامه و فرآیند جدید طبقه تشویقی

...

img_yw_news
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۲ -

فرآیند تحویل کالا از انبار دانشکده پیراپزشکی

...

img_yw_news
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۲ -

جذب نیروهای مشمول خدمت پزشکان و پیراپزشکان

...

img_yw_news
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۲ -

روز 9 دی ماه به واسطه حرکت عظیم مردم در تاریخ ماندگار شد

...

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲ -

دانشکده پیراپزشکی

...

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲ -

دانشکده پیراپزشکی

...

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲ -

دانشکده پیراپزشکی

...

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲ -

تست

..

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲ -

تست1

..

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲ -

دانشکده پیراپزشکی

...

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲ -

تست

تست

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲ -

تست2

تست2

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ -

محرم

محرم

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ -

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده پیراپزشکی

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ -

انتصاب مسئول امور مالی

...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ -

دانشکده پیراپزشکی

...

صفحه 15 از 15    
...
15
بعدی