دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • دسترسی سریع
  • پیوندهای مفید


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


مشخصات اعضای هیئت علمی دانشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام و نام خانوادگی

ایمیل

شماره تماس

دکتر محمد جواد غروی

gharavi.m@iums.ac.ir

86704613

دکتر فاطمه ملکی

maleki.f@iums.ac.ir

86704733

دکتر سید امیر یزدانپرست

yazdanparast.a@iums.ac.ir

86704717

دکتر مژگان عشاقی

oshaghi.m@iums.ac.ir

86704531

دکتر سید علی اکبر موسوی

mousavi.a@iums.ac.ir

86704641

دکتر حسین نوروزی

nowrozi.h@iums.ac.ir

86704738

دکتر داود احمدوند

ahmadvand.a@iums.ac.ir

86704601

دکتر رویا شریفی

sharifi.r@iums.ac.ir

86704588

خانم بهناز قره گزلو

gharegozlou.b@iums.ac.ir

86704739

دکتر عبدالحسین ناصری

naseri.a@iums.ac.ir

86704614

دکتر منیره محسن زادگان

mohsenzadegan.m@iums.ac.ir

86704681

دکتر ارشد حسینی

hosaini.a@iums.ac.ir

86704604

دکتر محمدمراد فرج اللهی

farajollahi.m@iums.ac.ir

86704647

دکتر علی صمدی کوچکسرایی

ali.samadi@iums.ac.ir

86704530

دکتر رضا نکوئیان

nekoeian.r@iums.ac.ir

86704675

دکتر ندا سرای گردافشاری

afshari.n@iums.ac.ir

86704668

دکتر پرستو طریقی

tarighi.p@iums.ac.ir

86704736

دکتر فرهاد ذاکر

zaker.f@iums.ac.ir

86704616

دکتر محمدرضا رضوانی

rezvani.m@iums.ac.ir

86704587

دکتر مجید صفا

safa.m@iums.ac.ir

86704667

دکتر مینو شهیدی

shahidi.m@iums.ac.ir

86704707

خانم صدیقه حنانی

hannani.s@iums.ac.ir

86704726

دکتر شهنام صدیق معروفی

sedighmaroufi.sh@iums.ac.ir

86704735

دکتر علی نشاسته ریز

neshastehriz.a@iums.ac.ir

86704532

دکتر اصغر مازیار

maziar.a@iums.ac.ir

86704789

دکتر رضا پایدار

paydar.r@iums.ac.ir

86704769

دکتر سید بهنام الدین جامعی

jameie.sb@iums.ac.ir

86704653

دکتر کاظم موسوی زاده

mousavizadeh.k@iums.ac.ir

86704653

دکتر معصومه کورش آرامی

kourosharami.m@iums.ac.ir

86704788

خانم شیلا هاشمی

hashemi.sh@iums.ac.ir

86704701


دفعات مشاهده: 783 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر