دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

مراکز تحقیقاتی همکار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

-        ارتباطات دانشگاهی و فرا دانشگاهی گروه :

در حال حاضر گروه علوم پایه با بعضی از گروههای آموزشی  دانشگاه در سایر دانشکده ها و همچنین با واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و دانشگاه امیر کبیر در چهارچوب تفاهم نامه همکاری می نماید