دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • دسترسی سریع
  • پیوندهای مفید


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

فعالیتهای فرهنگی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

}         فعالیت در شورای فرهنگی

}         شرکت در جلسات شورای مرکزی خواهران بسیج جامعه پزشکی

}         عضوکمیته مرکزی خواهرا ن بسیج جامعه پزشکی

}         شرکت در جلسات فرماندهان مرکز مقاومت بسیج وزارت بهداشت و درمان واموزش پزشکی

}         شرکت در جلسات فرماندهان پایگاههای بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایران

}         شرکت در جلسات فرماندهان گردانهای الزهراء وعاشورا دروزارت بهداشت ودرمان واموزش پزشکی وناحیه ادارات


دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر