دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • دسترسی سریع
  • پیوندهای مفید


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


فعالیتهای اجرایی خارج از دانشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

}         عضویت در کمیته تخصصی رشته اتاق عمل وزارت بهداشت

}         حضور در جلسات کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی رشته اتاق عمل دروزارت بهداشت ودرمان

}         پیگیری ارتقائ رشته به کارشناسی ارشد اتاق عمل

}         عضو کمیته تدوین کننده برنامه درسی کارشناسی ارشد

}         عضو کمیته بازنگری واحدهای کارشناسی اتاق عمل

}         بازدید از گروههای اتاق عمل دردانشکده های علوم پزشکی مراکز استانها جهت صدور مجوز پذیرش دانشجو رشته اتاق عمل همراه با اعضائ برد

}      


دفعات مشاهده: 254 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر