دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • دسترسی سریع
 • پیوندهای مفید


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


فعالیتهای پژوهشی و فرهنگی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

فعالیتهای پژوهشی گروه 

 • شرکت در هشتمین دوره تدبیر ویژه اعضائ هئیت علمی
 • کتاب تکنولوژی جراحی و فرد اسکراب 1391
 • نظارت بر تالیف کتاب برشها وپوزیشن های رایج جراحی 1392
 • نظارت بر تالیف وترجمه و طراحی کتاب دیجیتالی واحدهای تکنولوژی جراحی برای کلیه دانشجویان در گیر با  پروسه جراحی بالاخص دانشجویان کارشناسی اتاق عمل
 • شرکت در همایش  چالشها وفرصتها تکنولوژیستها اتاق عمل در تهران وشهرستانها
 
 
             فعالیتهای فرهنگی گروه 
 • فعالیت در شورای فرهنگی
 • شرکت در جلسات شورای مرکزی خواهران بسیج جامعه پزشکی
 • عضوکمیته مرکزی خواهرا ن بسیج جامعه پزشکی
 • شرکت در جلسات فرماندهان مرکز مقاومت بسیج وزارت بهداشت و درمان واموزش پزشکی
 • شرکت در جلسات فرماندهان پایگاههای بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • شرکت در جلسات فرماندهان گردانهای الزهراء وعاشورا دروزارت بهداشت ودرمان واموزش پزشکی وناحیه ادارات
 •  حضور در همایش صالحین وزارت بهداشت وستاد بسیج ادارات
 •  شرکت درسمینارهای علمی وفرهنگی بسیج
 • همکاری با شورای فرهنگی در برپائی مراسم ملی ومذهبی
 • همکاری با شورای راهبردی بسیج دانشگاه در برپایی همایشها و مراسمات ملی ومذهبی
 • برگزاری جلسات حلقه صالحین ویژه بسیجیان شاغل
 • برگزاری مراسم اعیاد وعزاداری اهل بیت همراه با سخنرانی وبرگزاری مسابقه فرهنگی با هدف ارتقاء سطح بینش دینی وشیعی ویژه خواهران شاغل بسیجی با حضور اکثریت پرسنل شاغل بسیجی  وغیر بسیجی در طول سال
 • شرکت درجلسات هم اندیشی اساتید نهاد رهبر


دفعات مشاهده: 174 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر