دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • دسترسی سریع
 • پیوندهای مفید


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


وظایف گروه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 • برنامه ریزی واحدهای  نیمسال اول ودوم دانشجویان کارشناسی پیوسته  وناپیوسته اتاق عمل
 • برنامه ریزی و دریافت ظرفیت بیمارستانی جهت واحد کاورزی در نیمسال اول ودوم
 • تدریس دروس طبق برنامه ریزی درطول ترمهای تحصیلی نیمسال اول و دوم روزانه
 • مشاوره و راهنمایی دانشجویان رشته اتاق عمل
 • مشاوره  و راهنمائی دانشجویان شاهد وایثارگر
 •  نظارت و پیگیری امتحانات پایان ترم بهمن ماه وتیرماه
 •  برگزاری کلاسهای عملی واحد مهارتهای پرستاری وواحد تحصصی در اتاق پراتیک
 •  برگزاری جلسات مراقبت از بیمار جهت تقویت بنیه دانشجویان اتاق عمل  در اتاق پراتیک
 •  برگزاری جلسات گروه جهت حل مشکلات دانشجویان
 •  بررسی عملکرد فیلد های درمانی در طول نیمسال اول و دوم
 •   ماهنگی با مدیران گروههای جراحی دانشگاه جهت دعوت از اساتید تدریس کننده واحدهای تکنولوژی جراحی
 •  برگزاری جلسات جهت اشنا نمودن دانشجویان جدید الورود ورودی مهرو بهمن ماه
 •  برگزاری جلسات درون گروهی جهت حل مشکلات وارتقائ کیفی فعالیتهای اموزشی درگروه
 •  برگزاری همایش روز تکنولوژیستهای اتاق عمل
 •  برگزاری مراسم فارغ التحصیلی
   

دفعات مشاهده: 369 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر