دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • دسترسی سریع
 • پیوندهای مفید


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


کارگزینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۰ | 
 خانم فرزانه خلیلی
 تلفن مستقیم:88607943
داخلی:4674

شرح وظایف:
 
 1. تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل انتقال . ترمیم حقوق – مرخصی – ترفیع و تنظیم آن به اطلاع مقام مافوق و رعایت قوانین و مقررات مربوط
 2. رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واحد مربوطه به امور استخدام – تبدیل وضعیت استخدام- بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگان
 3. شرکت در کمسیون ها و جلسات مختلف
 4. پاسخگویی سریع و درست به کلیه همکاران
 5. انجام امور مربوط به تسهیلات رفاهی کارکنان
 6. انجام امور مربوط به بیمه کارکنان و وامهای آنان
 7. انجام سایر امور برابر مقام مافوق
 
مسئول حضور و غیاب آقای عبدالکریم حسینی
تلفن داخلی:4605  

شرح وظایف:
1. گزارش ماهانه حضور و غیاب کارکنان دانشکده
2.محاسبه مرخصی استحقاقی در کارت مرخصی
3.نظارت بر دستگاه – تایمکس
                                                                              
بایگان اداری آقای بهنام جهانی
تلفن داخلی:4716

   شرح وظایف:
        1-حفظ و نگهداری نامه ، اوراق ، اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوطه بر اساس روش تعیین شده
        2-پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
        3-نظارت بر انجام امور بایگانی
        4-تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق
        5- انجام سایر امور برابر مقام مافوق

دفعات مشاهده: 230 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر