دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • دسترسی سریع
 • پیوندهای مفید


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


رئیس امور اداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۹ | 
رئیس امور اداری: آقای علی اسکندری
تلفن فاکس: 88622650
داخلی:4555

       sadra.skandari@yahoo.com        
AWT IMAGEشرح وظایف:
           1. دریافت دستور و برنامه کار از ریاست محترم دانشکده
 1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 2. صدور دستورهای لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی
 3. راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی و سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار وتعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت واحدهای تحت سرپرستی
 4. نظارت بر حسن انجام امور بهبود مدیریت و تحول اداری
 5. نظارت و ا نجام امور سازمان مجازی و قطب دانشکده
 6. نظارت بر حسن انجام امور کارگزینی کارکنان برابر قوانین و مقررات استخدامی
 7. بررسی و کنترل نامه های تهیه شده و پاراف آنها
 8. بررسی و رسیدگی به امور حضور و غایب ، عملکرد و ترفیعات
 9. نظارت و سرپرستی امور دفتری و بایگانی
 10. شرکت در کمیته ها سمینار ها و جلسه های مختلف و گزارش های لازم جهت استحضار ریاست محترم دانشکده
 11. نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات و نظافت و پاکیزگی محوطه و خارجی دانشکده
 12. نظارت بر امور نقلیه دانشکده
 13. نظارت و کنترل خدمات فنی و تأسیسات دانشکده
 14. نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات در انبارهای دانشکده
 15. نظارت بر کلیه امور کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
         17.انجام سایر امور برابر مقام مافوق
 

دفعات مشاهده: 268 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر