پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • رمضان، ماهِ عبادت..فُرصتِ بنده شدن...
  • رمضان، ماهِ عبادت..فُرصتِ بنده شدن...
  • رمضان، ماهِ عبادت..فُرصتِ بنده شدن...
  • رمضان، ماهِ عبادت..فُرصتِ بنده شدن...
  • رمضان، ماهِ عبادت..فُرصتِ بنده شدن...
  • رمضان، ماهِ عبادت..فُرصتِ بنده شدن...
  • حُلولِ ماهِ رمضان، ماهِ رحمت و غُفرانِ الهی، مُبارک باد...
  • دانشكده پيراپزشكي
  • دانشکده پیراپزشکی
  • ارتباط با مسئولین دانشگاه
img_yw_news
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه دانشجویان هوشبری

..

متن کامل خبر...
img_yw_news
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

تقدیر از نفرات برتر اولین آزمون علمی دانشجویی تکنولوژی اتاق عمل

..

متن کامل خبر...
img_yw_news
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

انتجابات شورای صنفی دانشجویان برگزار گردید

..

متن کامل خبر...
img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارگاه آشنایی با طرحهای ارتباط با صنعت و فرآیندهای اجرایی مرتبط با آن

..

متن کامل خبر...
img_yw_news
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شورای اموزشی دانشکده تشکیل شد

..

متن کامل خبر...
img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ امتحان کارگاه ایمنی و ترافیک

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان متقاضی پارکینگ

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷

انتصاب دکتر گردافشاری به عنوان سر پرست تحصیلات تکمیلی دانشکده

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

اطلاعیه در مورد خوابگاه متاهلی

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان­ نامه خانم معصومه کیانی­ زاده­ مقدم

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارگاه دو روزه ایمنی و ترافیک برگزار گردید

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارگاه "ایمنی و ترافیک"-نیمسال دوم 98-97

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع ار پایان نامه خانم طاهره طبا طبایی شجاع

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

دفاع از پایان نامه آقای میلاد چیذری

..

ادامه...