دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • دسترسی سریع
  • پیوندهای مفید


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


    

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

جلسه زنجیره تامین کالا و خدمات

جلسه زنجیره تامین کالا و خدمات در محل دفتر ریاست دانشکده دوشنبه 25 تیرماه 1397 با حضور اعضا کمیته و  ریاست دانشکده تشکیل گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه EDO

جلسه EDO  یکشنبه 24 تیرماه  برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷

برگزاری سمینا ر علوم آزمایشگاهی

سمینار دانشجویان علوم آزمایشگاهی به همت اساتید و دانشجویان گروه علوم آزمایشگاهی و زحمات فراوان سرکار خانم دکتر شریفی  مورخ 17 تیرماه 1397 در دانشکده پیراپزشکی  با موفقیت برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷

جلسه کمیته پژوهشی دانشجویی

جلسه کمیته پژوهشی دانشجویی شنبه 16 تیرماه 1397 در محل کمیته پژوهشی تشکیل گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷

تشکیل جلسه زنجیره تامین کالا و خدمات

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

برگزاری جشن بازنشستگی آقای احمد ملک میان آبادی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه KTEC

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷

برگزاری اردوی یکروزه قم ویژه کارکنان شاهد و ایثارگر

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷

تقویم آموزشی 1397

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷

پذیرش دورهMPH

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

کارگاه آشنایی با KTEC و ثبت طرح های تحقیقاتی مربوط به آن"

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم طالب پور

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه KTEC

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه استاندارد سازی فرآیندهای اجرایی و آموزش نرم افزار VISIO

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه VISIO

..

ادامه...