دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • دسترسی سریع
  • پیوندهای مفید


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

مراکز تحقیقاتی همکار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

-        ارتباطات دانشگاهی و فرا دانشگاهی گروه :

در حال حاضر گروه علوم پایه با بعضی از گروههای آموزشی  دانشگاه در سایر دانشکده ها و همچنین با واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و دانشگاه امیر کبیر در چهارچوب تفاهم نامه همکاری می نماید